Týden 19. 1 - 25. 1. 2022

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Nápověda k použitým barvám

Možno rezervovat
Nelze rezervovat
Obsazeno
Vytvořeno
Schváleno

Cena za pronájem 1 kurtu denně v časech

8:00 – 18:00 hod. 150 Kč/1 hod.
18:00 – 21:00 hod. 200 Kč/1hod.

Cena za půjčení míče je 50 Kč/1hod.

Otevření kurtů, půjčení míče a výběr poplatku za hřiště zajišťuje správce kurtů pan Martin Homola tel.: +420 77550603­3 u nejbližší­ho stánku občerstvení Jamesson.

V ceně pronájmu kurtů není zahrnut vstup na Jezero.

Info k rezervačnímu systému: Podmínkou je registrace a přihlášení do systému – Vaše přihlašovací údaje budou využity i pro případné přihlášení na turnaje.

Po provedení rezervace Vám přijde mail s informací o podání žádosti o rezervaci a políčko v systému bude označeno barvou: Vytvořeno. Dalším krokem je schválení Vaší žádosti správcem hřiště. Po schválení Vám přijde potvrzovací email s informací o schválení a políčko v systému bude označeno barvou: Schváleno.

Poté můžete přijít hrát :-)

Pokud se sejde více žádostí o rezervace na stejný termín, bude mít přednost ten, kdo podal žádost dříve. Odmítnutým žadatelům přijde mail s informací o odmítnutí žádosti o rezervaci.

Správce se bude snažit žádosti vyřizovat v co nejkratším čase, aby ke kolizím docházelo minimálně.

Rušení rezervací Žádost o rezervaci je možné zrušit v záložce Můj účet kdykoliv, dokud není schválena.

Již hotovou rezervaci je možné zrušit v záložce Můj účet max. 12 hod. před termínem rezervace, poté je možné rezervaci zrušit pouze telefonicky u správce kurtů (pan Homola tel.: +420 775506033).

Pokud někdo vícekrát nepřijde při nahlášené (ať telefonicky nebo elektronicky) rezervaci a nezruší ji včas, bude upozorněn, že již nebude moct kurty rezervovat a to ani telefonicky, ani elektronicky.

Provozní řád beachvolejbalového hřiště

 1. Provozní doba: 10:00 – 21:00 hod.
 2. Zamluvit kurt je možné na www.beachpodebrady.cz nebo u správce na tel. čísle: 775 506 033
 3. Na kurt se NESMÍ se sklem!
 4. Zákaz vstupu se zvířaty!
 5. Zákaz věšení jakýchkoliv předmětů na sítě a oplocení
 6. Zákaz opírání jízdních kol o oplocení kurtu
 7. Hrabla opírat jen o sloupky oplocení
 8. Po hře je nutné kurt urovnat hrablem a uklidit.
 9. Zákaz kouření na kurtech

Odpovědné zacházení s veškerým svěřeným zařízením je v zájmu všech uživatelů kurtů.

Vstup do areálu Jezera pro nečleny Beachvolejbalového klubu za účelem hry

1. na dobu kratší než tři hodiny – nečlenové Klubu uhradí na pokladně zálohu na vstupném ve výši plného vstupného podle platného ceníku provozovatele Areálu jezera Poděbrady. Záloha bude nečlenovy Klubu vrácena z těchto podmínek:

 1. nečlen Klubu se bude v Areálu koupaliště zdržovat pouze po dobu, kdy bude mít pronajaté Hřiště na volejbal + 20 minut před a 30 minut po sjednané době pronájmu,
 2. nečlen Klubu se prokáže při žádosti o vrácení zálohy na vstupném potvrzením o úhradě poplatku za pronájem hřiště, ve kterém bude přesně uveden čas pronájmu,
 3. v případě, že nečlen Klubu půjde hrát plážový volejbal před koncem plánované otevírací doby pokladen a nestihl by předložit potvrzení o úhradě poplatku za pronájem hřiště v plánované otevírací době pokladen, zaplatí zálohu, která mu bude vrácena při předložení potvrzení o úhradě poplatku za pronájem hřiště ještě před ukončením hrací doby,
 4. pokud nečlen Klubu nepředloží potvrzení podle předchozího odstavce, popř. pokud doba pronájmu na něm vyznačená bude odlišná od doby uvedené v ust. písm. a) odst. 2 tohoto článku smlouvy, pak nemá nárok na vrácení zálohy a záloha propadá ve prospěch provozovatele Areálu jezera Poděbrady,

2. vstup na dobu delší než tři hodiny, celodenní, vícedenní akce organizované na Hřišti na volejbal (např. za účelem konání beachvolejbalového soustředění, nebo turnaje) bude zajištěn po uhrazení zvýhodněného vstupného do Areálu jezera Koupaliště. Výše slevy se sjednává ve výši 50% ze vstupného podle platného ceníku provozovatele Areálu jezera Poděbrady.

Oba tyto body platí v případě, že jsou otevřené pokladny.